اطلاعیه ها

نحوه نگارش مقدمه مقاله

  براساس بررسی‌های صورت گرفته اکثر داوران در مجلات علمی٬ تصمیم خود را پیرامون  قبول یا رد مقاله٬ در 15 دقیقه اول خواندن آن که عمدتاً منطبق با مقدمه است میگیرند. لذا صاحب نظران مقاله‌نویسی پیشنهاد می‌کنند که حداقل نیمی از زمان نوشتن مقاله، به نگارش مقدمه و نتیجه‌گیری اختصاص یابد.


مقدمه‌ یا  introductionیکی از بخشهای یک مقاله علمی است که همچون دریچه‌ای، خواننده را از دنیای بیرون به دنیای درون مقاله می‌برد و در حکم نقشه راه برای خواندن کل مقاله می باشد. هدف اصلی از بیان مقدمه پاسخ به سوالاتی از قبیل : « چرا این مطالعه انجام شد؟ چرا سوال پژوهش مورد نظر دارای اهمیت بود؟ قبل از انجام این پژوهش چه دانشی نسبت به موضوع داشتیم؟ این پژوهش چگونه در افزایش دانش ما نسبت به موضوع مورد مطالعه موثر است؟››
میباشد.

ساختار کلی و محتوای مقدمه چیست؟
بطور کلی ساختار مقدمه از توالی زیر پیروی می‌کند:
1)ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت
2)مروری کوتاه بر متون علمی موجود
3)بیان منطق منجر به انجام پژوهش
4)بیان هدف مطالعه

درجمله ی اول مقدمه معمولاً موضوع اصلی مطالعه معرفی می‌شود. اینکار را بهتر است با استفاده از کلمات کلیدی بکاررفته در عنوان مقاله در چند جمله اول اینتروداکشن انجام دهید. این باعث می شود که شما  تمركز خود را بر روی موضوع اصلی پژوهش انجام شده از دست ندهید. و از موضوع اصلي منحرف نشويد.
پاراگرافهای بعدی به بررسی متون و ذکر هدف مطالعه اختصاص دارد. ضمنا لازم نیست ( و اصولا خیلی هم جالب نیست ) که ازکلماتی نظیر هايپوتز و یا  هايپوتز  صفر و این چیزها در این قسمت استفاده کنید چون با ذکر واضح اهداف مطالعه در اصل بطور غیرمستقیم به هايپتز خود نیز اشاره کرده اید. در نگارش اهداف مطالعه بهتر است از زمان گذشته ساده استفاده کنید. مثلا بگویید :(.....to was study this of purpose The) .

 

سیر ارائه مطالب در مقدمه:
همواره سیر ارایه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت دیگر نویسنده، مطلب را از جنبه‌های کلی شروع می‌کند و رفته رفته به قسمتهای اختصاصی‌تر می‌پردازد(down narrowing ) تا در نهایت لزوم انجام مطالعه را برای تکمیل آنچه تاکنون انجام شده روشن نماید.( purpose fo statement) معمولا در مورد پژوهش انجام شده مطالب متعددی وجود دارد که بعنوان مطلب  كلي است و باید نقطه شروع نگارش خود را بر روی یکی از این نقاط كلي قرار دهید. برای آنکه در این مسیر گیج و سردرگم نشوید و برایتان مشخص شود که بالاخره از کدام مطلب كلي در شروع مقدمه استفاده کنید بهترین روش این است که ابتدا در ذهنتان از آخر به انتها بروید. یعنی اینکه ابتدا برروی یک کاغذ اهداف اختصاصی پژوهش را بنویسید و سپس یک قدم عقب تر بروید تا (context scientific) را که این اهداف اختصاصی درون آن مطرح شده است مشخص کنید. با مشخص کردن این قسمت حالا ایده خوبی می توانید داشته باشید که از کدام نقطه  كلي باید نگارش مقدمه را شروع کنید.


لازم است نویسنده در مقدمه به خوبی تاکید نماید که چگونه فرضیه را تهیه کرده است.عدم توجه به این نکته از شایعترین مشکلات موجود در بخش مقدمه است.

پاراگراف آخر مقدمه:

پاراگراف آخر بهترین محل برای : 1) بیان هدف مطالعه و 2) محل نوشتن مزایای تکنیک یا متودولوژی جدید (اگر تحقیق در این مورد است)

میباشد.

زمان نوشتن مقدمه چه موقعی است ؟
یک ترتیب منطقی برای نگارش مقاله به این صورت است : ابتدا بخش مواد و روشها، سپس نتایج، آنگاه مقدمه و در انتها بخش بحث مقاله .
با این حال عده‌ای معتقدند مقدمه باید قبل از نوشتن سایر قسمتهای مقاله نوشته شود و برخی دیگر نیز بر این اعتقادند که  در انتها اضافه شود.

حجم یک مقدمه خوب چقدر است؟
پیشنهاد می‌شود طول مقدمه حداکثر دو صفحه یا 6 / 1 کل مقاله باشد ( هر کدام که کمتر است).

بعضی نکات مهم :

1) بايستي از اطلاعات گسترده و غيراختصاصي و توصيف مفاهيم، همچنين ارائه جدول و تصوير در مقدمه پرهيز شود.

2) سابقه ی علمی موضوع به طور خلاصه ذکر گردد.

3)تا حد امکان از افعال معلوم استفاده کنید.

4)تا میتوانید از فاعل اول شخص مفرد یا جمع استفاده نکنید.

4) هرگز در مقدمه به نتایج حاصل از مطالعه اشاره نکنید.

5) به هنگام نوشتن، آنجا که از موضوعی پذیرفته و اثبات شده سخن به میان می‌آورید، از زمان حال ساده و آنجا که به پژوهشها و مطالعات قبلی اشاره می‌کنید از زمان گذشته استفاده نمایید. چنانچه خواستید عبارتی را عیناً از دیگران نقل کنید آنرا داخل گیومه قرار دهید.

6) از مخفف ‌های نادر و بعضاً نامانوس استفاده نکنید. هیچ چیز نمی‌تواند سریعتر از علایم اختصاری بی‌معنی یا اشاره به بیماریها، داروها، گزارشها یا مکانهایی که مخاطب « نمی‌داند » او را از خواندن مقاله منصرف نماید.

7) از تکرار فراوان واژگان کلیدی پرهیز کنید زیرا به زیبایی مقدمه لطمه می زند.

8) همواره به همخوانی عنوان مقاله و مشکل مورد مطالعه توجه کنید و در گیرودار تحریر مقاله از این نکته مهم غافل نمانید.

9) برای مخاطبتان بنویسید؛ نه برای خودتان .بعضاً مولفان در خصوص آنچه می‌خواهند بگویند و نیز مخاطبینشان توجه کافی ندارند. آنها نگارش خود را با ایده‌ای شروع می‌کنند و امیدوارند خواننده با درایت شخصی خود نکات مهم آنرا دریابد و اعتراضی هم نکند. این اشکال بویژه در مقالاتی که از جانب متخصصان برای پزشکان عمومی نوشته می‌شود به وفور دیده می‌شود.

 
برخی مشکلات شایع در نوشتن مقدمه:
-    عدم بیان هدف از انجام مطالعه که موجب سر در گمی خواننده می‌شود.
-   
عدم اشاره به مراجع مرتبط که از اعتبار مطالعه می‌کاهد.
-   
شرح تحقیقاتی که ارتباط دوری با مطالعه فعلی دارند و موجب خستگی خواننده می شود.
-   
عدم توضیح ساختار تئوریک کلی مطالعه که مخاطب را در خواندن سایر قسمتهای مقاله فاقد دیدگاه باز نگه میدارد.

سخن پایانی اینکه برای کسب مهارت در نوشتن مقدمه، زیاد بنویسید و از نویسندگان ماهرالگو بگیرید.