اطلاعیه ها

صفحه اصلی مقالات  |  تعاریف و ضوابط  |   مطالب آموزشی  |   نکات خواندنی

کشف عملکرد سرطان با گرفتن تصاویر زنده از تومور

دانشمندان به دنبال راه های جدید برای مبارزه با سرطان اند که با تغییرات ظریف و اغلب نامرئی، در DNA، پروتئین ها، سلول ها، و بافت ها باعث تغییر در زیست شناسی طبیعی بدن شده و علت بیماری را تغییر دهند. برای رسیدن به این هدف، یک تیم از محققان ابزار تصویربرداری نوری جدیدی ابداع کرده اند که  دانشمندان می توانند با کمک آن به صورت عمیق درون تومور را مشاهده و عملکرد داخلی آن را کشف نمایند. در حال حاضر از این تکنولوژی برای پیگیری جنبش مولکول، سلول و مایعات درون تومورها، بررسی اختلالات در شبکه رگهای خونی درون تومورها و درمان تومورها استفاده می گردد.

 

توضیح تصاویر: تومور قبل درمان ضد رگ زایی (1) و پنج روز بعد درمان ضد رگ زایی (2) - رویکرد درمان با مهار رشد رگ های خونی است.

تعداد مقاله هاي چاپ شده توسط گروه از مرز 2200 گذشت

به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم که تعداد مقالات چاپ شده زیر نظر موسسه که تحت مشاوره علمی، خدمات ویرایش و ترجمه و نیز تغییرات ساختاری ارائه شده توسط تیم های تخصصی موسسه انجام شده اند به تعداد 2214 عدد رسیده است. به زودی اطلاعات مربوط به 5 مقاله آخر چاپ شده زیر نظر گروه در بایگانی مقالات چاپ شده قرار می گیرد.

معرفي بزرگترين كتابخانه هاي ديجيتالي

http://www.computer.org/portal/web/csdl

http://editlib.org

http://www.eric.ed.gov

معرفي چند سايت براي تقويت انگليسي

http://www.elllo.org

http://www.englishcentral.com/en/videos

http://www.examenglish.com

http://salamzaban.com