اطلاعیه ها

فراخوان ارسال مقاله برای شماره های ویژه- چاپ تضمینی

سرویس چاپ تضمینی در شماره های ویژه (special issue) مجلات معتبر

موسسه آریا در همکاری با انتشارات مختلف و همچنین سردبیران ژورنالهای معتبر، سرویس جدید راه اندازی کرده است که تحت این سرویس، کاربران موسسه می توانند مقالات مروری و یا اوریجینال خود را با شرایط ویژه به صورت تضمینی و سریع با کمترین هزینه در ژورنالهای معتبر چاپ نمایند.

مشخصات سرویس

در این سرویس موسسه ژورنالهایی که دارای شماره ویژه و در دست انجام هستند را به همراه عنوان شماره ویژه و عنوان مقالاتی که توسط سردبیر تایید شده اند را به کاربران ارایه کرده و کاربران میتوانند در یکی از دو حالت زیر مقالات خود را چاپ نمایند.  معمولا در شماره های ویژه مجلات، عنوان مقالات توسط سردبیر مشخص میشود که این عناوین به گونه ای انتخاب میشوند که تمام جوانب عنوان انتخاب شده شماره ویژه را پوشش دهند. این عناوین مقالات برای کاربران ارسال میشود. در برخی موارد نیز خود کاربران میتوانند عنوان مدنظر خود را پیشنهاد دهند که بعد از تاییدی سردبیر میتوانند در همان عنوان مقاله مروری را بنویسند. در شماره های ویژه، در اکثر موارد مقالات مروری چاپ میشوند. اما در برخی موارد نیز مقالات اوریجینال نیز پذیرفته میشوند.

  1. مقاله مروری را به طور کامل خود کاربر می نویسد. کاربر یک عنوان را انتخاب کرده و یا عنوان پیشنهادی مقاله خود را به موسسه اعلام کرده و بعد از تایید سردبیر مقاهل را اماده میکند. در این حالت حداقل دو نویسنده برای مقالات مروری باید وجود داشته باشد. ژورنال، عنوان مقاله مروری خود را به موسسه پیشنهاد داده و یا از بین عنوان های تصویب شده در این شماره ویژه انتخاب میکنید و مقاله را به طور کامل می نویسید. مقاله بعد از داوری و تایید کیفیت برای چاپ اقدام میشود. تمام اقدامات لازم تا چاپ مقاله را موسسه انجام می دهد. در صورت نیاز به ادیت زبانی، هزینه ادیت توسط ادیتور نیتیو توسط موسسه دریافت خواهد شد. در صورت نیاز موسسه تقویت علمی مقاله را براساس نظر داوران انجام میدهد. همچنین تغییرات ساختاری و سابمیت  و پاسخ به داورها و چاپ مقاله را انجام می دهد. هزینه دریافتی شامل تمام مراحل از ابتدا چاپ مقاله است. هزینه مقالات در این حالت به ازای نمایه های مختلف متفاوت است که در جدول شماره 1 آورده شده است. 
  2. در این حالت کاربر میتواند با یک یا چند نویسنده دیگر در یک مقاله مشارکت داشته باشد. در این حالت نویسندگان توسط موسسه معرفی می‌شوند و مسولیت ایجاد هماهنگی بین نویسندگان برای آمادسازی مقالات بر عهده موسسه است. دراین حالت میزان مشارکت و همچنین هزینه پرداختی توسط هر نویسنده براساس جایگاه او (نویسنده اول، دوم یا..) مشخص می‌شود. نویسنده مسول نیز با اعلام تمایل کاربر و تایید نهایی موسسه تایید می‌شود.  در این سرویس کارهای فنی و فرمتی شامل ادیت زبانی و علمی، تغییر ساختار، جستجوی مقالات و استخراج اطلاعات... و تدوین درافت اولیه میتواند توسط کاربران انجام شده و یا توسط یک تیم تخصصی از موسسه. نکته مهم این است که تمام نویسندگان باید در تدوین مقاله مشارکت داشته باشند و بر محتوای علمی و ساختاری مقاله تسلط داشته باشند وآن را تایید کنند. هزینه چاپ مقاله دراین حالت بسته به نمایه ژورنال هدف  و نیز جایگاه نویسنده متفاوت اس که در جدول 2 ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 1- لیست هزینه حالت اول.  هزینه شامل کل مراحل از سابمیت تا چاپ مقاله است.

نمایه

هزینه (دلار)

مدت زمان

سابمیت تا پذیرش

اسکوپوس

450

حداکثر 20 روز

پاب مد

600

حداکثر 40 روز

ISI-WOS

550

حداکثر 40 روز

ISI-JCR

800

حداکثر 40 روز

 

 

 

جدول 2. لیست هزینه حالت دوم. هزینه شامل کل مراحل از تدوین تا چاپ مقاله است.

نمایه

هزینه (دلار)

مدت زمان

سابمیت تا پذیرش

اسکوپوس

600

حداکثر 20 روز

پاب مد

800

حداکثر 40 روز

ISI-WOS

700

حداکثر 40 روز

ISI-JCR

900

حداکثر 40 روز

 

برای دریافت لیست عناوین شماره های ویژه و عناوین ژورنال های مربوطه  لطفا  با ارسال ایمیل به ایمیل اصلی موسسه (info@ariatranslate.com) با موضوع "فراخوان شماره های ویژه " رشته و یا موضوعات تحقیقاتی خود را به موسسه اعلامن بفرمایید تا ژورنالهای مرتبط با حوزه کاری شما برای شما ارسال شود