اطلاعیه ها

سامانه مقالات ISI – مشاوره تخصصی مقالات ISI

علاوه بر خدمات ترجمه و ويرايش مقالات ISI، تيم‌هاي تخصصي سامانه مقالات ISI گروه آريا، در زمينه مقالات ISI مشاوره‌هاي تخصصي مختلفي را ارائه مي‌دهد: مشاوره در زمينه چگونگي استخراج و نوشتن قسمتهاي اصلي مقاله؛ چکيده(Abstract)، مقدمه(Introduction)، مواد و روشها(Materials and Methods)، نتايج(Results)، و بحث(Discussion)  و قواعد موجود در اين زمينه، مباحث مربوط به سرقت ادبي يا Plagiarism ، نوع رفرنس‌نويسي، اناليزهاي اماري و ... از جمله مباحثي هستند که تيم‌هاي مشاوره مقالات ISI ما ارائه مي‌دهند. تيم‌هاي تخصصي مشاوره مقالات ISI ما که بر حسب رشته‌هاي دانشگاهي تشکيل شده‌اند در زمينه استخراج مقالات از پايان نامه‌هاي و طرح هاي انجام شده نيز خدمات متنوعي ارائه مي‌دهد. براي اطلاع از جزئيات و درخواست براي خدمات مختلف از سامانه مقالات ISI فرم سفارش مربوطه را تکميل کرده و ارسال نمائيد.


کيفيت و سرعت ترجمه را تعيين و با توجه به بودجه خود تصميم بگيريد