اطلاعیه ها

ترجمه آنلاین - ترجمه همزمان (interpreting)

مترجمين همزمان گروه آريا در تمام نقاط کشور در تعدادي از کشورهاي خارجي آماده ارائه خدامت ترجمه همزمان به شرکت‌ها و افراد هستند. متخصصين ترجمه همزمان ما توانايي ارائه خدمات ترجمه براي سمينارهاي علمي، نشست‌هاي بازرگاني، سفرهاي توريستي و گردشگري، مترجم‌هاي شخصي را دارند.


کيفيت و سرعت ترجمه را تعيين و با توجه به بودجه خود تصميم بگيريد