اطلاعیه ها

ترجمه آنلاین - ترجمه ایمیل ها

اگر ماهيت کار شما به گونه‌اي است که روزانه ايميل‌هاي بسيار زيادي را بايد مديريت کنيد، اگر با شرکت‌هاي مختلف بين‌المللي در ارتباط هستيد، و اگر زمان در تصميم‌گيري‌هاي شما نقش مهمي ايفا مي‌کند، مي‌توانيد از خدمات ترجمه آنلاين ما استفاده کنيد. در اين سامانه شما مي‌توانيد ترجمه متنون مختلف، محتواي ايميل‌ها و قراردادها را در کمترين زمان ممکن در اختيار داشته باشيد.

 


کيفيت و سرعت ترجمه را تعيين و با توجه به بودجه خود تصميم بگيريد