اطلاعیه ها

سامانه مقالات ISI - نمونه مقالات

در این قسمت تعدادی از آخرین مقالات ISI چاپ شده گروه آریا ارائه می گردد. این مقالات در مراحل مختلف از خدمات ترجمه و ویرایش، تغییرات ساختاری و قالب مقاله و همچنین مشاوره علمی تیم های تخصصی استفاده کرده اند.

 

 

 


کيفيت و سرعت ترجمه را تعيين و با توجه به بودجه خود تصميم بگيريد